دپارتمان آموزش

دپارتمان آموزش با هدف برگزاری و اجرای دوره های آموزشی ، تخصصی و حرفه ای در راستای اهداف سازمان فعالیت های زیر را انجام می دهد.

 

دپارتمان آموزش :


- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی بصورت آکادمیک و حرفه ای در حوزه های انسانی ، فنی و مهندسی ، پایه و ...
- عقد تفاهم نامه و همکاری مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های آموزشی
- صدور گواهینامه آموزشی برای شرکت کنندگان دوره ها با امکان استعلام آنلاین از وب سایت سازمان
- امکان همکاری با دانشگاه ها ، مراکز و موسسات علمی جهت صدور گواهینامه بصورت مشترک برای شرکت کنندگان دوره ها
- تامین و معرفی مربیان و اساتید بین المللی جهت دوره های آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی