دپارتمان پژوهش

دپارتمان پژوهش با هدف برگزاری و اجرای کنفرانس های علمی ، تخصصی و حرفه ای ، طرح های پژوهشی در راستای اهداف سازمان فعالیت های زیر را انجام می دهد.

 

دپارتمان پژوهش:


- برگزاری نشست ها ، سمینارها و همایش های علمی در سطح بین المللی
- اجرای طرح های مشترک پژوهشی و توسعه و ترویج نتایج پژوهش های علمی و حرفه ای
- عقد تفاهم نامه و همکاری مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی و حرفه ای جهت برگزاری همایش های علمی و حرفه ای
- صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان رویدادهای علمی با امکان استعلام آنلاین از وب سایت سازمان
- امکان همکاری با دانشگاه ها ، مراکز و موسسات علمی جهت صدور گواهینامه بصورت مشترک برای شرکت کنندگان دوره ها
- تامین و معرفی سخنرانان و اساتید بین المللی جهت همایش ها و رویدادهای علمی دانشگاه ها و موسسات