انتشار مقاله در مجلات

دپارتمان انتشارات و ترجمه با توجه به داشتن تفاهم و تعاملات با مجلات معتبر تخصصی و بین المللی در حوزه های مختلف علوم انسانی و مهندسی اقدام به اخذ پذیرش و چاپ مقالات معتبر در مجلات بین المللی isi,scopus,... می نماید.

------


 نحوه اقدام برای چاپ مقاله در مجلات :


- ابتدا در وب سایت عضو شوید.

- پس از ورود به پنل کاربری می توانید از منوی مشخصات ژورنال ها ، لیست مجلات طرف قرارداد را مشاهده نمایید.
- جهت ارسال مقاله ، منوی ارسال مقاله را کلیک نمایید.
- از منوی ارسال مقاله مرحله به مرحله پیش رفته تا در مرحله آخر مجله مربوطه را انتخاب نمایید.
- پس از ارسال فایل ، از منوی وضعیت مقالات می توانید پیگیر وضعیت مقاله خود باشید.

- از منوی ثبت خدمات و پرداخت میتوانید جهت ترجمه نیز تقاضا نمایید. (چنانچه مقاله شما انگلیسی نیست).

- مبلغ مربوطه را از منوی ثبت خدمات و پرداخت هزینه پرداخت نمایید.

- پس از تایید پرداخت شما ، کار اخذ و صدور پذیرش آغاز می شود.
- پس از یک الی چهار هفته ، فایل پذیرش از پنل کاربری قابل دانلود می باشد.