دپارتمان انتشارات و ترجمه

دپارتمان انتشارات و ترجمه با هدف توسعه و ترویج نتایج تحقیقات علمی در راستای اهداف سازمان فعالیت های زیر را انجام می دهد.

 

دپارتمان انتشارات و ترجمه:


- مدیریت مجلات و نشریات سازمان در جهت نشر مقالات علمی با کیفیت
- انتشار مقالات علمی و نتایج پژوهش ها در مجلات و نشریات همکار در سرتاسر جهان با شاخص های ISI,SCOPUS,...
- مشاوره جهت تهیه و انتشار مقالات با کیفیت در مجلات معتبر طرف قرارداد برای تقویت رزومه در جهت اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر
- ترجمه تخصصی مقالات علمی و حرفه ای از کلیه زبان ها به انگلیسی و بالعکس