کنفرانس بین المللی اسپانیا

LINE

 

کنفرانس های در حال برگزاری کشور اسپانیا

 

ok-pce

20th International Conference on Psychology,Counseling,and Educational Sciences

بیستمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

آدرس وب سایت :
pceconf.ir

ok - llcs

19th International Conference on Language , Literature , Culture and History Studies
نوزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

آدرس وب سایت :
LLcscnf.ir

ok - itctcnf

23th International Conference on Information Technology,Computer and Telecommunication
بیست و سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات

آدرس وب سایت :
itctcnf.ir

56578284365d9eb4097035a 18th International Conference on Legal and Judicial Studies
هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

آدرس وب سایت :
Ljcnf.ir

medcnf

21th International Conference of Modern Researches in Management,Economics and Development

بیست و یکمین کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه

آدرس وب سایت :
medcnf.ir

HCNF

17th International Conference on Health,
Treatment and Health Promotion 
هفدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

آدرس وب سایت :
hcnf.ir

cu

 

13th International Conference on Civil, Architecture and Urban Management

سیزدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

آدرس وب سایت :
cucnf.ir

hslcnf

15th International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle
 پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

آدرس وب سایت :
hslcnf.ir

tca

14th International Conference on Tourism, Culture and Art 
چهاردهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

آدرس وب سایت :
Tcacnf.ir

urd

15th International Conference on Agricultural Science, Environment, Urban and Rural Development
پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

آدرس وب سایت :
urdcnf.ir

nm

5th International Conference on Nursing, Midwifery and Care
پنجمین کنفرانس بین المللی پرستاری ، مامایی و مراقبت

آدرس وب سایت :
nmcnf.ir