روند انتخاب مجله و ارسال مقاله
1397/02/27

 امکان نمایش لیست مجلات فقط به اعضای سایت
با ثبت نام در سایت شما قادر خواهید بود که لیست مجلات را مشاهده نمایید. درصورت تمایل به مشاهده اطلاعات مجلات (موضوع مجلات، زمان پذیرش و چاپ،قیمت و ...) در سایت عضو شوید.
جهت ورود به سامانه کاربران اینجا کلیک نمایید.
 انتخاب مجله
انتخاب مجله بر اساس موضوع مقاله و عناوین، مشخصات، و اعتبار مجله توسط خودتان انجام می شود و این مجموعه صرفا تسهیل کننده ارتباط شما با مجله خواهد بود.
 از دانشگاه و استاد راهنما تاییده بگیرید
اگر برای دریافت امتیاز و نمره اقدام به ارسال مقاله نموده اید ابتدا عنوان مجله را با استاد راهنما و واحد پژوهشی دانشگاه خود مطرح و از مورد تایید بودن مجله از نظر ایشان اطمینان حاصل نمایید.
ممکن است یک مجله در یک دانشگاه اعتبار و در دانشگاه دیگر فاقد اعتبار باشد.
 نگارش افیلیشن مقالات
با هماهنگی با استاد راهنما و سایر نگارندگان مقاله نام دانشگاه محل تحصیل و یا اشتغال خود را مطابق فرمت آن دانشگاه بنویسید و نحوه قرارگرفتن اسامی نویسندگان مقاله و نحوه معرفی خود و سایر نویسندگان را به طور کامل و دقیق از دانشگاه و یا موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید بپرسید زیرا بعد از پذیرش توسط مجله به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود.
 امکان تغییرات بعد از پذیرش مقاله وجود ندارد
پس از دریافت نامه پذیرش یا چاپ مقاله از طرف مجله امکان هیچگونه ویرایش و حتی انصراف از چاپ وجود نخواهد داشت.
چرا؟
زیرا مقاله شما توسط مجله در پایگاه های مختلف مانند ISI,ISC SCOPOS و ... نمایه می شود و امکان تغییرات بعدی وجود نخواهد داشت.
 تماس بگیرید
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در مورد هریک از مجلات یا در صورت بروز هرگونه خطا یا مشکل در مورد ارسال و ثبت مقاله در ساعات اداری با ما تماس بگیرید.