چگونه مقاله نویسی را شروع کنیم؟
1397/02/27 تا می توانید مقاله بخوانید
برای اینکه مقاله نویسی را شروع کنید باید ابتدا مقالات بسیاری را در حیطه خودتان بخوانید.با جستجوی یک موضوع آسان در رشته خود چند مقاله کامل را دانلود کرده و بخوانید.
 یک پژوهش را عیناً تکرار کنید
یک مقاله را انتخاب و عیناً آن را انجام دهید.چرا که هر پژوهشی باید بارها تکرار شود تا بتوان در مورد آن با قطعیت نظر داد. شما می توانید ابزارها و پرسشنامه های آن پژوهش را دوباره اجرا کرده و مطابق با آن مقاله، خودتان شروع به نوشتن مقاله کنید.
 از همایش ها شروع کنید
همایش ها را می توان یک کلاس آموزش مقاله نویسی دانست . سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی کنفرانس های وسیعی در حوزه های مختلف برگزار می نماید. یکی را انتخاب کنید و یک مقاله هر چند ضعیف را برای آن ارسال نمایید. همچنین می توانید در چند همایش بدون ارائه مقاله شرکت کنید.
 هرچه زودتر یک مقاله بد بنویسید
منظور این است که نوشتن یک مقاله هر چند که ضعیف و بسیار ابتدایی باشد، از ننوشتن آن بهتر است. حتی می توانید همین امروز یک مقاله بنویسید.
 از دانشجویان دیگر کمک بخواهید
یک مقاله را با قلم خود بنویسید. از افرادی که قبلاً مقاله نوشته اند بخواهید مقاله شما را بخواند و اشکالات آن را به صورت کامنت برای شما بنویسد.
یک چارچوب مقاله تهیه کنید
اکثر مقالات ساختار استانداردی دارند. فقط کافی است ساختار یک مقاله را پیدا کنید و مطالب تان را در آن بنویسید.
 جزئیات را کنار بگذارید
یک مقاله علمی جزئیات بسیار زیادی دارد. لازم نیست اولین مقاله شما کامل ترین مقاله باشد. اینکه اسامی جداول یا نمودارها چگونه باشد، یک ابزار را چگونه گزارش کنید،کم کم و با نوشتن هر مقاله قدرت قلم شما بهتر خواهد شد.
 زیاد کمال طلب نباشید
قرار نیست همه کارهای یک مقاله را به تنهایی انجام دهید. لازم نیست حتماً تمام نرم افزارهای آماری را بلد باشید .حتی بسیاری از پژوهشگران بسیار مطرح هم نرم افزارهای آماری را بلد نیستند. بنابراین سعی کنید از دوستانتان کمک بخواهید و اولین مقاله را به صورت تیمی بنویسید.
 در کارگاه مقاله نویسی شرکت کنید
شرکت در کارگاه ها یا دوره هایی که آموزش مقاله نویسی می دهند خوب است اما به یک شرط. اینکه اول مقاله نویسی را شروع کنید و اصول اصلی آن را یاد بگیرید و سپس برای تکمیل دانش خود در آن ها شرکت کنید.