مولف اصلی در یک مقاله چگونه مشخص می شود
1397/02/27


مولف اصلی یا Corresponding Author
فردی است که مسئولیت نوشتاری، تهیه محتوای مقاله و مکاتبات با مجله را بر عهده دارد.
مولف اصلی باید نشانی پست الکترونیکی خود را اعلام کند و همچنین با علامت هایی مانند ستاره یا کشیدن زیر خط در میان سایر نویسندگان مقاله مشخص شود.