برگزاری دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و توسعه - گرجستان ، تفلیس
1397/02/30

 

به لطف و همت کلیه عزیزان علمی و اجرایی ، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و توسعه در تاریخ 11 فروردین ماه 97 " توسط سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا " در کشور گرجستان شهر تفلیس برگزار گردید.

در این کنفرانس دکتر سهراب اسداله زاده ریاست سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی ، پروفسور بهمن مقیمی و پروفسور نینا داویتایا از دانشگاه جرجیا کشور گرجستان و پروفسور محمدحسین کریم و پروفسور علیرضا کرباسی از کشور ایران به سخنرانی پرداختند.