فراخوان کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات و فرهنگ - گرجستان ، تفلیس
1397/02/27

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه کمي و کيفي ادبیات و فرهنگ و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي زبان و ادب ، فرهنگ و تاریخ، کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات و فرهنگ در چندین محور تخصصی همراه با سخنرانی و ارایه مقاله، کارگاه تخصصی و هم اندیشی علمی با همکاری استادان داخلی و خارجی در تیر ماه 1397 در کشور گرجستان توسط سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا برگزار خواهد گردید.

 

جهت مشاهده وب سایت کنفرانس کلیک نمایید