برگزاری کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ، ادبیات و فرهنگ - گرجستان تفلیس
1397/05/03
به لطف و یاری خداوند و همت کلیه عزیزان علمی و اجرایی ، کنفرانس در تاریخ 30 تیرماه 97 "توسط سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی" و همکاری اساتید برجسته دانشگاه جرجیا و کشور ایران در کشور گرجستان شهر تفلیس برگزار گردید..
در این کنفرانس شرکت کنندگانی از ایران ، گرجستان ، روسیه حضور داشتند. اقای پروفسور بهمن مقیمی از دانشگاه جرجیا و دکتر بایز عنایتی از ایران به سخنرانی پرداختند.
در ادامه برنامه مقالات شفاهی در پنل تخصصی ارائه گردیدند. در مراسم اختتامیه کنفرانس نیز از مقالات برتر و اعضای کمیته علمی تقدیر به عمل آمد.
امیدواریم که این رویداد علمی بتواند بازخورد مناسب را برای کلیه شرکت کنندگان فراهم نموده باشد و راهی بسوی پیشرفت روشن کرده باشد.