برگزاری چهارمین کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه
1398/02/30
به لطف و یاری خداوند و همت کلیه عزیزان علمی و اجرایی ، کنفرانس با موفقیت در محل The University of Georgia اجرا گردید.
در این کنفرانس شرکت کنندگانی از ایران ، گرجستان ، هند و عراق حضور داشتند. آقای پروفسور بهمن مقیمی از دانشگاه جرجیا و Dr . Koti Kartikey از دانشگاه ISHIQ UNIVWERSITY و دکتر سهراب اسداله زاده از سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی به سخنرانی پرداختند.
در ادامه برنامه مقالات شفاهی در پنل تخصصی ارائه گردیدند. در مراسم اختتامیه کنفرانس نیز از مقالات برتر و اعضای کمیته علمی تقدیر به عمل آمد.
امیدواریم که این رویداد علمی بتواند بازخورد مناسب را برای کلیه شرکت کنندگان فراهم نموده باشد و راهی بسوی پیشرفت روشن کرده باشد.