راهنمای دقیق و کامل چاپ مقالات

پژوهشگران محترم و گرامی خواهشمند است جهت تسریع در روند چاپ مقالات خود حتما از راهنمای تصویری زیر از پروسه ارسال تا چاپ نهایی استفاده نمایید. پژوهشگران پس از ثبت نام اولیه در این سامانه و ورود به پنل کاربری شخصی خود، بایستی مراحل 1 تا 22 را طبق راهنمای ذیل انجام دهند.

 

 

1.......................................................................................................................................................................................................................

 

2

.......................................................................................................................................................................................................................

 

4

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

5

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 

6

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

7

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

8

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

9

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

10

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

11

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

12

 

....................................................................................................................................................................................

 

 

 

13

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 

14.

 

....................................................................................................................................................................................

 

15